Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti United Freeriders s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost United Freeriders s.r.o., se sídlem Klentnice č.189, 692 01 Klentnice, Identifikační číslo: 091 01 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 117264 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ulice Košuličova 1880, Mikulov 69201 adresa elektronické pošty: zdenek@unitedfreeriders.com, telefon: +420 602 612 101.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje budou správcem uloženy, nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu ze zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
  2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  3. Vaše kontaktní údaje, které uvedete při registraci na svém profilu budou zveřejněny a registrovaní členové United Freeriders s.r.o budou mít právo vás kontaktovat.
  4. Byla přijata potřebná technická, organizační a bezpečnostní opatření vedoucí k ochraně dat proti úniku, ztrátě, zničení či neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracování dat bude zajišťováno pouze pověřenými osobami, které mají mlčenlivost a dodržují právní předpisy.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem na e-mail: zdenek@unitedfreeriders.com.
  3. Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
  5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 7. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

  1. Informace uložené v počítači pomocí cookies jsou platné pouze po omezenou dobu a mohou se týkat různých webových stránek, které jste navštívili v daném počítači, dále reklam, na které jste klikli, prohlížečů, který používáte, adresy IP a informací, které jste uvedli na webových stránkách (cookies zajišťují, že nemusíte tyto informace zadávat pokaždé).
  2. Při návštěvě našeho webu můžeme automaticky instalovat některé soubory cookies, které jsou dočasně uloženy v paměti nebo na pevném disku Vašeho počítače. Pokud máte nějaké dotazy můžete se obrátit na výše uvedenou kontaktní adresu.